Home About Organizer Visitor Getting Here
CN
Home>Getting Here>Get to GDEDate:2018-10-22

Get to GDE

GD Modern International Exhibition Center
Address:  S256 Road and Furniture Road, Houjie, Dongguan, Guangdong, P.R. China 523952(Opposite to Regal Palace Hotel)
Tel: 0769-85981888

By Railway & Metro(DG)

Take the Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong high-speed rail / Guangzhou-Shenzhen Railway (Harmony), interchange Dongguan Metro Line 2 to Exhibition Center Station, fast and convenient! 

From Shenzhen or Hong Kong

Shenzhen (Express Railway) Futian Station → Humen Express Railway Station → Dongguan (Metro)

Guangzhou-Shenzhen Railway (Harmony) → Dongguan Railway Station → Dongguan (Metro) 

From Guangzhou

Guangzhou South Station → Humen Express Railway Station → Dongguan (Metro)

Guangzhou Railway Station → Houjie Bus Station Taxi Metro

Changping Railway Station Houjie Bus Station Taxi Metro 

 

 

Dongguan (Metro) Line R2: Dongguan Railway Station, Chashan, Liuhua Park, Xiaqiao, Tianbao, Dongcheng, 

Qifeng Park, Hongfu Road, Xiping, Hadi, Chenwu, Liaoxia, Shanmei, Exhibition Center, Humen Railway Station

 

 

By BUS

Guangzhou Baiyun International Airport → AIRPORT DONGGUAN CHECK-INTAXI

Shenzhen International Airport → AIRPORT DONGGUAN CHECK-INTAXI

Houjie Bus Terminal TAXI

 

 

Taxi Fee

PointJourney Time (mins)RMB

Guangzhou Airport50400

Shenzhen Airport30200-230

Shenzhen City60-100300

Guangzhou City60400

Nancheng Bus Station4535

Humen Port1550

Humen Railvay Station1020

Houjie Franchise Bus Station1020

Houjie Bus Terminal1530

Major Hotels in Houjie1-1520-30

 

 

From Hong Kong International Airport

Website: http://www.hkairport.com